Get Adobe Flash player

การชำระเงิน

การชำระเงิน :
ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Slimming-Balanced Set สามารถโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชีธนาคารข้างล่างนี้ครับ……..

หมายเหตุ : ควรโอนเงินเป็นเลขททศนิยม และขณะโอนให้ส่ง SMS มาที่  080- 0462255 เพื่อกาารตรวจสอบที่ง่ายขึ้นครับ…….

http://okmyworks.com/billing.jpg
การยืนยันการโอนเงิน :
เพื่อความรวดเร็วหลังจากโอนเงินแล้ว ให้ทำการแจ้งยืนยัน หรือส่ง SMS มาก็ได้นะครับ….

doublemaxx-ยินยันการโอนเงิน (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *